Topsport regeling

Gedeeltelijke ontheffingsregeling Gilde Sportief voor topsporters

Gilde Sportief kent de volgende (gedeeltelijke) ontheffingsregeling op het gebied van topsporters:


1.

Topsporters (volgens de normen van NOC/NSF) kunnen (aantoonbaar d.m.v. een kopie van hun geldige topsportpas) een vrijstelling van 40 sportpunten krijgen binnen Gilde Sportief.

Statussen waarvoor de vrijstelling geldt zijn:

* A – status 

* Selectie – status (per 1 januari 2007 de vervanger van de huidige B status)

* HP – status (High Potential).


2a.

Topsporters (volgens de normen van topsport Limburg) kunnen (aantoonbaar d.m.v. een kopie van hun geldige topsportpas) en vrijstelling van 40 sportpunten krijgen binnen Gilde Sportief.

Status waarvoor de vrijstelling geldt:

* RS 1 – status (Regio Status)


2b.

Statussen (die volgens de normen van Topsport Limburg) onder de HP‐status van NOC‐NSF gerekend worden zijn:

* IT – status (internationaal talent) 

* NT – status (nationaal talent) 

* BEL – status (belofte).

Dergelijke topsporters kunnen (aantoonbaar d.m.v. een kopie van hun geldige topsportpas) eveneens een vrijstelling van 40 sportpunten krijgen binnen Gilde Sportief.


3.

Topsporters (volgens de normen van topsport Limburg) kunnen (aantoonbaar d.m.v. een kopie van hun geldige topsportpas) een vrijstelling van 20 sportpunten krijgen binnen Gilde Sportief.

Status waarvoor de vrijstelling geldt:

* RS 2 – status (Regio Status)


N.B.

Bovenstaande regelingen kunnen niet bij elkaar opgeteld worden! Een student met een topsportstatus volgens bovenstaande normen ontvangt slechts eenmalig een aantal sportpunten vrijstelling voor Gilde Sportief.

Voor een toelichting op de bovenbeschreven statussen, zie :

http://www.nocnsf.nl/athleteservices/topsportstatus

https://topsportlimburg.nl/sporters/topsportpas/criteria