Criteria

Gilde Sportief
is een verplicht lesprogramma.
Het is een onderdeel van elke BOL opleiding van ROC Gilde Opleidingen.

Gilde Sportief is een onderdeel van kerntaak 7 van Leren Loopbaan en Burgerschap (vitaal burgerschap) en / of
Gilde Sportief is ondergebracht bij domein 1 / 1.4 Dimensie Vitaal Burgerschap.
Het is daarmee een onderdeel van het lesprogramma van elke BOL student van ROC Gilde Opleidingen.


Om een voldoende te behalen voor Gilde Sportief moet elke student aan onderstaande voorwaarden voldoen:

Leerjaar één:
 
1       Deelname aan een fysieke leefstijltest georganiseerd door het team van Gilde Sportief;

de studenten worden (meestal aan het begin van het schooljaar) uitgenodigd om aan deze test deel te nemen.
De verkregen gegevens van deze test dienen online ingevuld te worden op www.testjeleefstijl.nl (zie punt 2). 
 
2       De leefstijltest op de site www.testjeleefstijl.nl  moet zijn afgerond;

Het afronden van Testjeleefstijl houdt in dat de student antwoordt op alle vragen die in deze test worden gesteld, en aansluitend een actieplan kiest dat op hem/haar betrekking heeft.

Uiteraard zijn de antwoorden op de gestelde vragen en het gekozen actie plan alleen voor de student zelf ter inzage. Het team van Gilde Sportief kan alleen zien dát de student de vragen heeft beantwoord, maar niet wát de student heeft geantwoord.   

3       De BRAVO opdrachten moeten zijn afgerond;

BRAVO opdrachten is een opdrachten boek dat uitgedeeld word aan de student door zijn of haar contactpersoon van Gilde Sportief. Dit opdrachten boek dit volledig en correct ingevuld te worden, om vervolgens voor een afgesproken datum weer ingeleverd te worden bij dezelfde contactpersoon. 
 
BRAVO staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. De opdrachten in dit boek hebben dan ook betrekking op deze onderwerpen.
 
4       Deelname aan een introductie / sportdag van de opleiding georganiseerd door het team van Gilde Sportief;

Aan het begin van het schooljaar (introductie) of gedurende het schooljaar (sportdag) zal er een activiteit plaatsvinden met een sportief karakter. Deelname hieraan is verplicht. 

5       Het sportprogramma, dat bestaat uit te volgen clinics, moet met een voldoende zijn afgerond.

Tijdens het schooljaar kiest de student sportclinics. Elke sportclinic die door de student is gevolgd, levert een aantal sportpunten op voor de student. Wanneer de student voldoende clinics heeft gevolgd, wordt zo automatisch het vereiste aantal sportpunten behaald. Niet elke clinic is evenveel sportpunten waard. Dat kan verschillen en dit punten aantal wordt door het team van Gilde Sportief vastgesteld op basis van belasting en te leveren tijdsinspanning.

Aan het begin van leerjaar één krijgt de student te horen hoeveel sportpunten moeten worden gekozen in totaal. Bovendien staat op het overzicht van de student (studenthome) op de site
www.gildesportief.nl , te lezen hoeveel sportpunten moeten worden behaald.

Het kiezen van de clinics kan alleen via de site www.gildesportief.nl. Op deze site kan de student zélf op elk gewenst moment zien hoe de stand van zaken is bij Gilde Sportief.

Onder het hoofdstuk “regels” staan de spelregels die van toepassing zijn op het volgen van de clinics.